Rodičovské združenie

RZ pri MŠ Budovateľská 8: 0503329342/0900
20 EUR /členský príspevok/1 polrok

Členovia Rodičovskej rady pri MŠ Budovateľská 8, Prešov

Triedny dôverníci 2019/2020 | Trieda - Meno a priezvisko

  1. tr. Ing. Ingrid Fecková
  2. tr. Mgr. Iveta Augustínová
  3. tr. Mgr. Ivana Mamrilová
  4. tr. Mgr. Pavol Barlík
  5. tr. Mgr. Jana Grejtáková

Ing. Gabriela Halecká - štatutár RZ pri MŠ Budovateľská 8, Prešov

Oznam

Mesto Prešov podporilo RZ pri MŠ Budovateľská 8, Prešov v šk.roku 2015/2016 pri organizovaní Detskej športovej olympiády detí MŠ sumou 420 €.Oznam 2016/2017

Milí rodičia a priatelia školy,

Aj tento rok môžete poukázať 2% zo zaplatenej dane priamo na účet nášho Rodičovského združenia. Takto získané finančné prostriedky plánujeme aj tento rok, ako po minulé roky, využiť na spestrenie školského dvora.

Minulý šk. rok sa nám spoločnými silami podarilo nazbierať 1875,20 EUR. Tieto finančné prostriedky sme použili na spolufinancovanie projektu : “JABĹČKO – bezpečné ihrisko pre každé dieťa.“ ., vďaka ktorému sa nám darí obnovovať, udržiavať, ale aj dovybavovať školský dvor tak, aby bol pre deti atraktívny, bezpečný a variabilný.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce roky:
2009: šmýkačka - 2.000 €
2010: kolotoč – 1.261,40€
2011:Zostava Drobček - 2.573 €
2012: Jeep na pružinách - 2.129 €
2013: oprava pieskovísk – 734,57 €
2014: Lokomotíva a magnetické tabule „Kvety“ - 1.164 €
2015 : Nákup hračiek 1.213,34 €
2016 : Nákup hračiek a vybavenie vnútorných priestorov školy drevenými nástenkami – 2.390,64 €

Aj tohto roku môžme nazbierať celkom slušnú kôpku peňazí, ktoré budú použité pre naše deti. O využití týchto prostriedkov budete samozrejme informovaní.
Vyhlásenia s príslušnými údajmi si môžete vyzdvihnúť u pani učiteľky vo Vašej triede, alebo na www.ms-budovatelska.sk

Ďakujeme.
Ing. Gabriela Halecká
štatutárny zástupca RZ pri MŠ Budovateľská

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte potrebné údaje a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vaše 2% nám pomôžu robiť malé veci veľkým srdcom.

Poukázanie 2% z dane na stiahnutie v stiahnite si pdfHospodárenie RZ 30.06.2013 na stiahnutie stiahnite si xls

Hospodárenie RZ 2012 na stiahnutie stiahnite si xls

zápisnica RZ 06.02.2013 stiahnite si pdf

výzva na Poukázanie 2% z dane na stiahnutie stiahnite si pdf


Hospodárenie RZ 2011-2012 na stiahnutie stiahnite si xls

Hospodárenie RZ 2010-2011 na stiahnutie stiahnite si xls

tlačivo na Poukázanie 2% z dane na stiahnutie stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

Štatút RZ na stiahnutie stiahnite si doc

Hospodárenie RZ 2009-2010 na stiahnutie stiahnite si xls