ERASMUSNapísali o nás v odbornom časopise RIADENIE ŠKOLY:

ERASMUS NÁVŠTEVA na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Projekt "Erasmus+"


Erasmus+

Regionálna výchova v štyroch ročných obdobiach

eTwining
Členovia projektu:
MŠ Budovateľská Prešov a MŠ V Lukách Rakovník / Mgr. Radka Bradáčová/

Projekt je zameraný na zvyky a tvorbu nášho regiónu (východ krajiny) prostredníctvom štyroch ročných období, realizovaný v predprimárnom vzdelávaní.

Prebudiť prirodzený a spontánny záujem o poznanie nového prostredníctvom zážitku. Inšpirovať deti v predškolskom veku k tomu, aby si všímali a zaznamenávali zaujímavé informácie z okolia a vedeli ich používať aj v praktickom živote. Objaviť a pochopiť čaro nášho regiónu a jeho zvyklosti, prepojených cez štyri ročné obdobia.

koordinátorka projektu
Mgr. Lucia Drobná

ICT Treasury

eTwining
Členovia projektu:
Prešov, Slovensko MŠ Budovateľská, Prešov, Rakovník, Česká republika Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174, Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, Skopje, Severné Macedónsko, Mateřská škola Na Přesypu Praha 8, Česká republika, Praha 9, Česká republika MŠ Kytlická, Stráž, Česká republika Základní škola Stráž, Praha 9, Kose vald, Estónsko Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, Lommedalen, Nórsko Reddiken Kanvas barnehage, Shumen, Bulharsko Kindergarten "Konche vihrogonche", Lanškroun, Česká republika Základní škola Aloise Jiráska, Košice, SlovenskoMaterská škola Gyňov, Učiteľ Ostrava, Česká republika Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Kepez, Turecko PERİHAN-ESAT ARAL ORTAOKULU, Bratislava, Slovensko Materská škola Bulíkova, Bratislava
ICT KDG Treasury je otvorený projekt pre pradškolské deti a učiteľov. Chceme popularizovať používanie Bee-Bots. Ozobots , Dash & Dot a ďalších IKT hračiek v Predškolskom vzdelávaní.

Hlavné ciele: Zdieľanie príkladov a postupov osvedčených postupov pri používaní IKT v predškolskom vzdelávaní (materské školy) • Spolupráca, spolupráca s deťmi a kolegami z rôznych krajín • Naučiť sa používať Bee-Bot, Ozobots, Dash

Pracovný proces: Každý partner pripraví akúkoľvek úlohu s hračkou IKT pre deti od 4 do 7 rokov. • Každý partner splní akúkoľvek úlohu. • Projekt je otvorený pre školský rok 2018 - 2019 - od októbra do konca mája. sa môžu zúčastniť raz alebo viackrát. • Spolupracujúci učitelia materských škôl spolu vytvoria fond aktivít, skúseností a inšpirácie. Vytvorme našu spoločnú pokladnicu s príkladmi osvedčených postupov! Projekt je realizovaný priebežne v šk. roku 2019/2020

Mgr. Lucia Drobná
eTwinning

Šk.rok 2019/2020

Po úspešnom schválení projektu:
"Uč sa a podaj ďalej" v programe spolufinancovanom z programu európskej únie Erasmus+ KA1, ktorý prebieha od júna 2019 do mája 2020 som sa zúčastnila na mobilite:
Fluency and English Language Develpoment for Educational Staff
Plynulosť a rozvoj anglického jazyka pre pedagogických pracovníkov 29.7.2019 – 9.8.2019
ETI Executive training institute Malta
Cieľom bolo v prvom rade zdokonaliť kľúčové kompetencie pedagógov v oblasti cudzieho jazyka. Precvičiť si a vylepšiť svoju plynulosť s ostatnými učiteľmi a profesionálmi. Tento kurz bol špeciálne navrhnutý tak, aby podporoval účasť a interakciu študentov, aby si zlepšili svoju plynulosť a naučili sa ľahšie a sebavedome komunikovať. Tieto stretnutia boli praktické a zahŕňali diskusie o aktuálnych udalostiach a témach všeobecného záujmu, pri ktorých sa využívajú brainstormingy, úlohy na riešenie problémov a hranie rolí pri činnostiach v rámci párovej aj skupinovej práce.
Vďaka tomuto štúdiu som mala možnosť spoznať príjemných ľudí s iných krajín / napr.Maďarska, Ruska, Talianska, Španielska ,Poľska, či Japonska /. Škola zároveň ponúka poznávacie výlety, prostredníctvom ktorých som mala príležitosť vidieť mnoho zaujímavých miest na Malte / napr. hlavné mesto Valetta, bývalé hlavné mesto Mdina, ostrov Gozo a pod./ Počas tejto mobility som bola ubytovaná v hostiteľskej rodine, čo mi umožnilo zažiť maltskú kultúru z prvej ruky.
Účasť na tejto mobilite bol pre mňa veľmi pozitívny zážitok , ktorý odporúčam zažiť každému, kto sa rád učí , poznáva zaujímavé miesta a chce získať nové skúsenosti.
Nadobudnuté schopnosti a skúsenosti implementujem do hrových aktivít a činností tak, aby boli pre deti zaujímavé, a to prostredníctvom krúžku – „Oboznamovanie detí s anglickým jazykom“ a vytvorením projektov na báze medzinárodnej spolupráce prostredníctvom internetového portálu eTwinning.Projekt "Erasmus+" Šk.rok 2019/2020 Projekt "Erasmus+" Šk.rok 2019/2020                  

V rámci projektu „Uč sa a podaj ďalej“, schváleného v programe Európskej únie Erasmus+ som sa zúčastnila vzdelávacej mobility jednotlivcov K1, konanej 12.-23.08.2019 v anglickom Brightone. Mobilita bola zameraná na zdokonaľovanie jazykových kompetencií v anglickom jazyku a ich následné využitie v pedagogickej praxi. Svoje jazykové zručnosti som si zdokonaľovala návštevou kurzu Intensive General English v jazykovej škole The English Language Centre ( ELC). Hneď v prvý deň sa moje počiatočné obavy rozplynuli, keď som spoznala systém fungovania výučby, kde každý študent má pocit, že je tam vítaný a škole záleží na tom, aby sa cítil príjemne. Všetci lektori ( ja som mala troch) sa snažia o partnerský a kamarátsky prístup k študentom, v dôsledku čoho sa nikto necíti byť stresovaný a odbúrava sa tak aj ostych z komunikácie v cudzom jazyku. Škola ponúka aj množstvo mimoškolských podujatí, organizovaných každý deň po vyučovaní (exkurzie do okolia, športové a spoločenské stretnutia, návšteva múzeí, kina...) ako aj víkendové celodenné výlety do vzdialenejších miest ( Londýn, Oxford, Portsmouth....).Študenti tak majú možnosť nielen navštíviť zaujímavé miesta, ale aj nadviazať nové kontakty. V triedach sa stretávajú študenti všetkých vekových kategórií pochádzajúci z rôznych kútov sveta, čo je výbornou príležitosťou na spoznávanie iných kultúr a veľakrát aj stratu predsudkov ( napr. voči ľuďom z moslimských krajín – ja som spoznala veľmi príjemných a inteligentných ľudí z Ománu, Jemenu, Saudskej Arábie). Ubytovanie v hostiteľskej rodine je taktiež možnosťou, ako si vychutnať tradičnú britskú pohostinnosť.
Tento pobyt bol pre mňa neoceniteľnou skúsenosťou, ktorú by som dopriala každému, kto má rád spoznávať a učiť sa niečo nové. Svoje nadobudnuté poznatky budem využívať v svojej práci, konkrétne pri zapájaní sa do projektov v rámci medzinárodného partnerstva škôl eTwinning.
Aktuálne sme sa s deťmi zapojili do projektu „ European Christmas tree“, kde spoločne s 12 školami z rôznych krajín vytvárame vianočné pozdravy, ktoré si následne rozpošleme a každá škola si vytvorí vlastný vianočný stromček vyzdobený týmito pozdravmi a do projektu „My city“, zameraného na predstavenie vlastného mesta zahraničným partnerom formou obrázkov, videí a príbehov.

Jana JaščurováŠk.rok 2018/2019

Po úspešnom schválení v programe Erasmus+ , plníme v školskom roku 2018/2019 plánované aktivity nášho projektu Rozvoj profesijného rastu pedagogického zamestnanca. Našou partnerskou školou je Mateřská škola V Lukách Rakovník ČR. Túto školu som mala možnosť navštíviť a priamo sa zúčastňovať nielen na výchovno-vzdelávacom procese, ale aj oboznámiť sa obsahovou i formálnou stránkou riadiacej činnosti. Výmena skúsenosti, podobné problémy, priority práce...tam všade bol priestor na inšpiráciu, vecnú argumentáciu iných názorov.Verím, že získané poznatky a skúsenosti nájdu uplatnenie nielen v mojej práci, ale inšpirujú aj ďalších pedagógov.

PaedDr. Eva Miklášová
riaditeľka MŠ


V školskom roku 2018/2019 plníme projekt: Erasmus+ : Vzdelávacia mobilita jednotlivcov spolu s partnerom Mateřskou školou V Lukách Rakovník,ČR

Na tento projekt bola poskytnutá finančná podpora Únie. Informácie v článku vyjadrujú iba názor autora a Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.


Cieľom realizácie mobility bola snaha o vytvorenie partnerstva, ktoré poskytuje priestor a možnosť oboznámiť sa so školským systémom materskej školy v ČR a následná aplikácia získaných poznatkov a skúseností do praxe s udržateľnými výsledkami dlhodobej vízie. Mala som možnosť JOB SHADOWING-u (pracovné tieňovanie) zástupkyne MŠ Mgr. Radky Bradáčovej z pohľadu tvorby metodického materiálu, obsahu školského vzdelávacieho programu, obsahu portfólia osobného profesijného rastu pedagógov, aplikácií inovatívnych metód do VVP s akcentom na metodiku. Zdokonalila som sa aj v projektovej činnosti v programe Etwinning.
Som veľmi vďačná za túto skúsenosť a vrelo odporúčam všetkým kolegom.

Mgr. Lucia Drobná
vedúca MZ