Krúžky

Krúžková a projektová činnosť - školský rok 2021/2022


Deň Aktivita-Krúžok od-do Kde Vedie
Pondelok Anglický jazyk
(deti z 3.triedy)
12:30 – 13:00 3. trieda p. Šestáková
Utorok Anglický jazyk
(deti zo 4.triedy)
12:30 – 13:00 1. trieda p. Bc. Jurčová
Streda Enviráčik 13:00 – 14:30 Exteriér
(príp. 1.trieda) MŠ
p. Poklembová
  Anglický jazyk
(deti z 3.triedy)
12:30 – 13:00 3. trieda p. Šestáková
Štvrtok Pierko 12:30 – 13:00 2. trieda p. Brozáková
p. Fesičová
  Anglický jazyk
(deti zo 4.triedy)
12:30 – 13:00 1. trieda p. Bc. Jurčová
Piatok        

Uprednostňujú sa deti s prirodzeným záujmom o tento typ aktivity, deti, ktoré rešpektujú a vedia pracovať v skupinke). Tieto krúžky zabezpečuje ABC Centrum voľného času. Vedú ich učiteľky MŠ, navštevujú ich deti iba z jednej triedy (deti sa nepremiešavajú).


ANJ 2021/2022 v stiahnite si pdf

Enviráčik 2021/2022 v stiahnite si pdf