Krúžky

Krúžková a projektová činnosť – šk.r.2018/2019

Deň Aktivita -Krúžok od-do Kde Vedie
Pondelok        
Utorok PIERKO 12.30–13.00 1. trieda p. Brozáková
p. Fesičová
  E-Twining - Aj 13.00–13.30 3. trieda p. Belušková/
p. Simanová
Streda PIERKO 12.30–13.00 1. trieda p. Brozáková
p. Fesičová
  E-Twining - Aj 12.30–13.00 3. trieda p. Belušková/
p. Simanová
Štvrtok VÝTVARNÉ Jabĺčko 13.00-14.30 3. trieda p. Amrichová
  ENVIRÁČIK 13.00–14.30 Exteriér/
podľa počasia 2.trieda do 14.30
p. Drobná
Piatok        

1. Aj – deti s čistou výslovnosťou, určite NIE výrazné rečové odchýlky.
2. Vv, Aj, ENVIRÁČIK – kapacita skupiny je 12 detí, po jej naplnení bude prihlasovanie uzavreté ( uprednostňujú sa deti s prirodzeným záujmom o tento typ aktivity, deti, ktoré rešpektujú a vedia pracovať v skupinke). Tieto krúžky zabezpečuje ABC Centrum voľného času.