Krúžky

Krúžková a projektová činnosť – šk.r. 2020/2021


Deň Aktivita-Krúžok od-do Kde Vedie
Pondelok E-Twining - Aj 13:00 – 13:30 1. trieda Bc. Jurčová
Utorok PIERKO
Nepárny týždeň
12:30 – 13:00 2. trieda p. Brozáková
p. Fesičová
  ENVIRÁČIK
Nepárny týždeň
12:30 – 14:30 4. trieda p. Poklembová
Streda E-Twining - Aj 13:00 – 13:30 1. trieda Bc. Jurčová
Štvrtok ENVIRÁČIK
Nepárny týždeň
12:30 – 14:30 4. trieda p. Poklembová
  PIERKO
Nepárny týždeň
12:30 – 13:00 2. trieda p. Brozáková
p. Fesičová
Piatok        

Uprednostňujú sa deti s prirodzeným záujmom o tento typ aktivity, deti, ktoré rešpektujú a vedia pracovať v skupinke). Tieto krúžky zabezpečuje ABC Centrum voľného času. Vedú ich učiteľky MŠ, navštevujú ich deti iba z jednej triedy (deti sa nepremiešavajú).


AJ v stiahnite si pdf

Prezentácia Aj: https://www.storyjumper.com/book/read/102551386/605a3d5a4a338

Enviráčik v stiahnite si pdf