Oznamy

Zápisný lístok stravníka

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si doc




Pozvánka na triedne aktívy

MILÍ RODIČIA, POZÝVAME VÁS NA TRIEDNE AKTÍVY

1. trieda - SOVIČKY pondelok - 6.9.2021 o 16:00 hod.
v altánku na šk. dvore

2. trieda - LIENKY utorok - 7.9.2021 o 16:00 hod.
v altánku na šk. dvore

3. trieda - MYŠKY štvrtok - 9.9.2021 o 16:00 hod.
v altánku na šk. dvore

4. trieda - VČIELKY streda - 8.9.2021 o 16:00 hod.
v altánku na šk. dvore

5. trieda – MRAVČEKOVIA pondelok - 30.8.2021 o 16:00 hod.
v altánku na šk. dvore



Oznam - začiatok školského roka

Začiatok školského roka na stiahnutie v stiahnite si pdf

BEZPRIZNAKOVOSŤ na stiahnutie v stiahnite si pdf

BEZPRIZNAKOVOSŤ na stiahnutie v stiahnite si doc



Oznam o zmene v dotáciách na stravovanie


nájdete a Školský rok - Poplatky

Oznam o zmene v dotáciách na stravovanie na stiahnutie v stiahnite si pdf

Čestné vyhlásenie a Oznam o zmene v dotáciách na stravu na stiahnutie v stiahnite si pdf










RODIČ:
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy vtrvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.



Časopis - Vitajte v Jabĺčku



https://www.flipsnack.com/DanaOnofri/casopis-jablcko.html




Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf




Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 27.09.2021 do 01.10.2021

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf





Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov





Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.