Oznamy

Zápisný lístok stravníka

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si docOznam - začiatok školského roka

Začiatok školského roka na stiahnutie v stiahnite si pdf

BEZPRIZNAKOVOSŤ na stiahnutie v stiahnite si pdf

BEZPRIZNAKOVOSŤ na stiahnutie v stiahnite si docOznam o zmene v dotáciách na stravovanie


nájdete a Školský rok - Poplatky

Oznam o zmene v dotáciách na stravovanie na stiahnutie v stiahnite si pdf

Čestné vyhlásenie a Oznam o zmene v dotáciách na stravu na stiahnutie v stiahnite si pdf


RODIČ:
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy vtrvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.Časopis - Vitajte v Jabĺčkuhttps://www.flipsnack.com/DanaOnofri/casopis-jablcko.html
Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 06.12.2021 do 10.12.2021

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.