OznamyS hlbokým zármutkom sme prijali správu o odchode našej bývalej kolegyne Irenky Centkovej. Venujme jej tichú spomienku🖤PRIJÍMANIE DETÍ

O podmienkach prijatia dieťaťa do našej materskej školy v školskom roku 2022/2023 Vás budeme včas informovať.

Miesto podávania žiadosti:
MŠ Budovateľská 8, Prešov 080 01

Termín podávania žiadosti: od 2.mája 2022 do 13.mája 2022
Čas: podľa aktuálnych podmienok a situácie súvisiacej s COVID - 19

Spôsob podávania žiadosti:

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na stiahnutie v stiahnite si pdf

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na stiahnutie v stiahnite si docŽiadosť vyplňte a zašlite na adresu školy:
MŠ Budovateľská 8, 080 01 Prešov

Žiadosť vyplňte a vhoďte do schránky školy, ktorá je umiestnená na hlavnej bráne  pri vstupe do areálu školy.

Žiadosť vyplňte, oskenujte a pridajte ako prílohu PDF.
Zašlite na email MŠ: zapisms@gmail.com

Vieme, že nič nenahradí osobné stretnutie priamo v triedach a preto je mini virtuálna prehliadka našej školy najlepším alternatívnym riešením.https://www.flipsnack.com/DanaOnofri/casopis-jablcko.html


Prezentácia: MŠ BUDOVATELSKA 8 PREŠOV ÚLOHY PRE DETI


Na čo sa zamerať pred tým, ako rodič prihlási svoje dieťa do materskej školy nájdete v nasledujúcom informatívnom materiáli, ktoré zverejnilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR TU – odporúčania pre rodičov.
Odporúčania pre rodičov
Príloha k žiadosti ŠVVP


PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Prijímanie detí 2022/2023
Nariadenie spádové MŠ


POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2022.

Viac sa dozviete tu: TEXT Povinné predprimárne vzdelávanie alebo

Nariadenie spádové MŠ

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
- informovaného súhlas zákonného zástupcu → Informovaný súhlas pokračovanie v plnení PPV

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do MŠ doručiť do 3. mája 2022BEZPRÍZNAKOVOSŤ 2022


RODIČ:
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy vtrvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.

BEZPRIZNAKOVOSŤ 2022 na stiahnutie v stiahnite si pdf

BEZPRIZNAKOVOSŤ 2022 na stiahnutie v stiahnite si doc

Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 16.05.2022 do 20.05.2022

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.