Oznamy

Oznam - začiatok roka

Oznam - začiatok roka na stiahnutie v stiahnite si pdf

Oznam - začiatok roka na stiahnutie v stiahnite si docČestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na stiahnutie v stiahnite si pdf

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na stiahnutie v stiahnite si docBezpríznakovosť na stiahnutie v stiahnite si pdf

Bezpríznakovosť na stiahnutie v stiahnite si doc


BEZPRÍZNAKOVOSŤ 2022


RODIČ:
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy vtrvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.

BEZPRIZNAKOVOSŤ 2022 na stiahnutie v stiahnite si pdf

Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 15.08.2022 do 19.08.2022

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.