Oznamy

Milí rodičia.
Spoločne sme prežívali celý školský rok, v ktorom sme sa stretávali nielen v škole, ale školu sme preniesli aj k Vám domov.
Pozrime sa, ako to vyzeralo ...

Práca zamestnancov COVID-19 na stiahnutie v stiahnite si pdf

Škôlka doma na stiahnutie v stiahnite si pdf

Spolu sme to zvládli na stiahnutie v stiahnite si pdf
HARMONOGRAM prevádzky MŠ Budovateľská 8, Prešov od 1.7.2020 do 31.8.2020 školský rok : 2019 / 2020


V zmysle pokynov z MŠVVaSR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“ a v súvislosti so zabezpečením personálnych, materiálnych a priestorových podmienok a určenia režimu prevádzky sme zisťovali záujem o návštevu materskej školy Vášho dieťaťa do 31.08.2020.

Po vyhodnotení (do 26.júna 2020) Vás informujeme, že obmedzená prevádzka od 1.júla 2020 do 31.augusta 2020 bude prebiehať:

v dvoch triedach (rozpis zaradenia dieťaťa do triedy platí pre príslušný týždeň)

od 6.30 do 16.30Pokyny pre rodičov, ktorých detí majú potvrdenú dochádzku.

1. Rodič pri nástupe dieťaťa prinesie a odovzdá:
Priloha_2_-_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf

2. Uhradí BEZHOTOVOSTNE:
ŠKOLNÉ za celý nahlásený pobyt dieťaťa v MŠ samostatne za júl a samostatne za august, 2€ /deň, predškoláci neplatia:

Júl: úhrada 1.júla
August: úhrada do 10.augusta

STRAVNÉ: info o potrebe vkladu konzultujte u vedúcej ŠJ (úhrada z preplatkov...)
Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 27.07.2020 do 31.07.2020

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.