Oznamy

MALÍ - VEĽKÍ HRDINOVIA

☀️ Chceme s vami podeliť úžasný príbeh našich detí z MŠ Budovateľská v Prešove.🌟👧👦

Počas svojej prechádzky našli deti na ulici stratenú peňaženku. A čo urobili? Bez váhania ju priniesli na políciu, aby sa mohla vrátiť svojmu majiteľovi. 🕵️‍♂️💙

Takéto skutky ukazujú, že aj tie najmenšie srdcia môžu robiť veľké veci. Vďaka patrí našim malým hrdinom, ale aj a ich úžasnej učiteľke za výbornú výchovu a vedenie! 🙌🍎

Je krásne vidieť, ako si naše deti upevňujú hodnoty čestnosti a solidarity. Veríme, že tento príklad nás všetkých inšpiruje robiť dobré veci pre druhých a spraviť svet okolo nás lepším miestom. 🌈❤

Milujem svoje mesto 2023 Milujem svoje mesto 2023 Milujem svoje mesto 2023 Milujem svoje mesto 2023
Milujem svoje mesto 2023 Milujem svoje mesto 2023    

HARMONOGRAM prevádzky MŠ Budovateľská 8, Prešov od 1.7.2024 do 31.8.2024

HARMONOGRAM na stiahnutie v stiahnite si pdf
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa (podrobnejšie ŠKOLSKÝ PORIADOK)

Dieťa do 5 rokov:
- rodič predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní „Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ dieťaťa
- ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie Potvrdenia od lekára

Dieťa PREDŠKOLÁK pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné:
- ak neprítomnosť trvá najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dni jeho zákonný zástupca ho musí písomne ospravedlniť
- pri absencii viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie v stiahnite si pdf
Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 19.02.2024 do 23.02.2024

na stiahnutie v stiahnite si pdf


Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.