Podujatia šk.rok 2020/2021

September 2020

- Deň jablka - 16.9.
- Svet očami detí
- Do práce na bicykli
- Predplavecká príprava - 14.9.-25.9.,12:30


Október 2020

- Zber papiera
- Šarkaniáda
- Týždeň plodov Zeme – Deň výživy
- Návšteva ekocentra
- Svet okolo nás
- Depistážne vyšetrenie výslovnosti - predškolaci
- Pro Slavis
- DOD – starí rodičia


November 2020

- Prírodniny a rozprávka…
- Deň materských škôl - predškoláci - 4.11.
- Časopis
- Jesenná brigáda


December 2020

- Mikuláš - 4.12.
- DĽT: Od Lucie…
- Vianočná tržnica - 15.12.
- Vianočné vystúpenie - 7.-11.12.


Január 2021

- Karneval - 15.1.
- Karnevalové tajomstvo z Prešova - 15.1. - predškoláci
- Zimná olympiáda
- DOD


Február 2021

- DOD
- Časopis
- Tangramiáda
- Snehuliacky deň - predškoláci
- Škovránok


Marec 2021

- DĽT: Morena - 19.3.
- DOD: Jarná brigáda
- Návšteva knižnice Slniečko, spisovateľ…
- Pokusy s vodou


Apríl 2021

- Deň Zeme - TÝŽDEŇ FARIEB: (č,m,ž,z,..) - 19.4.-23.4.
- Deň narcisov - 11.4.
- Zber papiera a alobalu - Milk Agro
- Návšteva planetária
- DŠO - 28.4.
- ZÁPIS - DOD


Máj 2021

- Týždeň ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ - 17.-21.5.
- Týždeň POVOLANÍ - 24.-28.5.
- Deň rodiny - do 14.5.
- DĽT: Stavanie májov - 17.-21.5.
- Letná olympiáda – MDD - 28.5.


Jún 2021

- Juniáles - opekačka - 1.6.
- Rozlúčka predškolákov - Milujem Slovensko/Prešov - 14.-15.6.
- Daruj krv - 18.6.
- Výlet predškolákov - 22.6.