História školy

Naša materská škola je v súčasnosti najstaršou materskou školou v Prešove. So stavbou účelovej sa začalo v roku 1950, slúžiť svojmu účelu začala v roku 1955. V značne provizórnych podmienkach fungovali od roku 1955 v hlavnej budove 3 triedy, bočné miestnosti boli pôvodne terasy.

Od svojho založenia fungovala škola ako trojtriedna s celotýždennou starostlivosťou s počtom detí 95. V roku 1959 bola zriadená štvrtá trieda a učiteľky školy boli rozdelené podľa kvalifikácie do 2 skupín na učiteľky a pomocné vychovávateľky. Od roku 1965 bola materská škola zaradená medzi cvičné MŠ.

Ako jediná v Prešove ponúkala táto škola aj celotýždennú starostlivosť. V školskom roku 1965/66 materskú školu navštevovalo 150 detí, z toho 16 detí bolo v celotýždennej starostlivosti. Počet detí i tried stúpal, napríklad v roku 1966 bolo zapísaných 165 detí v piatich triedach. Postupne sa počet detí ustálil na rozumných 21 až 24 detí v každej triede, v roku 1972 bola otvorená 1 trieda pre deti rómskeho pôvodu.

Kronika uvádza, že sa s pomocou rodičov podarilo upraviť areál školy, oplotiť ho. Keďže táto materská škola patrí medzi najstaršie školy v Prešove, postupne vychováva už druhú a tretiu generáciu detí.

Od roku 2001 je zriaďovateľom školy mesto Prešov. Od 1.1.2009 má škola právnu subjektivitu.Zoznam učiteliek, v poradí ako prichádzali do MŠ Budovateľská

1. Voščinárová 2. Kundračíková 3. Murčinková 4. Balogová 5. Kažimírová
6. Pappová 7. Kaščáková 8. Bažinková 9. Staroňová 10. Ivanecká
11. Micajová 12. Polomová 13. Gdovinová 14. Paveleková 15. Holubová
16. Kraniaková 17. Benková 18. Szabová 19. Jedináková 20. Vraniaková
21. Gregová 22. Hronská 23. Kriváková 24. Galoczyová 25. Donovalová
26. Benková 27. Hrižová 28. Krotká 29. Gondová 30. Polačeková
31. Harizalová 32. Kubicová 33. Verčimáková 34. Poniková 35. Guziová
36. Voščinárová 37. Cervová 38. Koľšovská 39. Križová 40. Mihoková
41. Malinová 42. Spišáková 43. Marcinková 44. Hrabčáková 45. Kačmárová
46. Kivaderová 47. Lešková 48. Švarcová 49. Fesičová 50. Holécyová
51. Dvorská 52. Murajdová 53. Semaníková 54. Košťanyová 55. Janíková
56. Vrábľová 57. Sabolová 58. Farbancová 59. Kancírová 60. Krajníková
61. Spišáková 62. Ševčíková 63. Aštáryová 64. Lacková 65. Hanišová
66. Promčáková 67. Krochmaľová 68. Šestáková 69. Kalafusová 70. Mikušová
71. Burdeláková 72. Šimková 73. Strenková 74. Miklášová 75. Brozáková
76. Macalová 77. Tomášová 78. Mihalová 79. Bukovičová 80. Malinovská
81. Jaščurová 82. Poklembová 83. Jurčová 84. Sokolová 85. Onofrejová

Zamestnanci materskej školy v šk. r. 2013/14


Práca z domu v šk.r.2019/2020

Spoločne sme prežívali celý školský rok, v ktorom sme sa stretávali nielen v škole, ale školu sme preniesli aj k Vám domov.
Pozrime sa, ako to vyzeralo ...

Práca zamestnancov COVID-19 na stiahnutie v stiahnite si pdf

Škôlka doma na stiahnutie v stiahnite si pdf

Spolu sme to zvládli na stiahnutie v stiahnite si pdf
60 rokov MŠ Budovateľská VIDEOPOZDRAV

zistite viac po kliknutí tu60.výročie školy 7.5.2015

Záznam z PKO dňa 7.5.2015 o 16.00 si pozrite tu:
https://livestream.com/filmasro/budovatelska60


60.výročie školy 7.5.2015

60.výročie školy 7.5.2015