Zamestnanci materskej školy v šk. r. 2022/2023:

Pedagogickí zamestnanci:

Miklášová Eva, PaedDr.
riaditeľka školy
Amrichová Ivana
zástupkyňa školy
Brozáková Renáta
učiteľka
Tartaľová Karin, Bc.
učiteľka
Demjaničová Ivana, Mgr.
učiteľka,
Fesičová Magdaléna
učiteľka
Jaščurová Jana
učiteľka
Sokolová Nikola, Mgr.
učiteľka
Onofrejová Danka, Mgr.
učiteľka
Mitaľová Erika
učiteľka
Šestáková Zlata
učiteľka
 


Nepedagogickí zamestnanci:

Kurucová Anna
upratovačka
Šimkovičová Dáša
upratovačka
Kováčová Gabriela
upratovačka
Ondeková Silvia, Mgr.
referentka


Školská jedáleň:

Dorková Anna
vedúca ŠJ
Nosáľová Mária
hlavná kuchárka
Kucková Eva
kuchárka
Holkovičová Milena
pomocná kuchárka


Zamestnanci materskej školy v šk. r. 2018/19

Zamestnanci materskej školy v šk. r. 2018/19