Metodické združenie

Aktualizačné vzdelávanie 8. a 15.11.2023

AV na tému 11: Dosiahnutie a hodnotenie školskej spôsobilosti u detí s rizikovým, oneskoreným, nerovnomerným, narušeným, psychomotorickým vývinom v procese inklúzie.

Hodnotenie AV 15.11.2023 na stiahnutie v stiahnite si pdf

Hodnotenie AV 8.11.2023 na stiahnutie v stiahnite si pdfAKTUALIZAČNÉ vzdelávanie 11.4.2023 Zvyšovanie kompetencií zamestnancov - PRVÁ POMOC

AKTUALIZAČNÉ vzdelávanie 11.4.2023 Zvyšovanie kompetencií zamestnancov - PRVÁ POMOC

AKTUALIZAČNÉ vzdelávanie 11.4.2023 Zvyšovanie kompetencií zamestnancov - PRVÁ POMOCŠTATÚT CVIČNEJ ŠKOLY

Štatút cvičnej školy na stiahnutie v stiahnite si pdfAKTUALIZAČNÉ vzdelávanie 4.10.2022 a 11.10.2022 - pre Tému 3 a 7.2.2023 a 14.2.2023 - pre Tému 4

Poradenstvo /pedagogického a odborného zamestnanca/ s rodinami detí s rizikovým, resp. oneskoreným, nerovnomerným, narušeným psychomotorickým vývinom pred nástupom na povinnú školskú dochádzku v procese inklúzie

Poskytovanie preventívneho psychologického poradenstva a poradenstva zameraného na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznania a riešenia konfliktov u detí v predškolskom veku

Hodnotenie-14-2-2023_AV na stiahnutie v stiahnite si pdf Hodnotenie-AV_7-2-2023 stiahnutie v stiahnite si pdfAKTUALIZAČNÉ vzdelávanie: 07.-09.04.2021 Využitie interaktívnej techniky, výučbových softvérov a programov pre efektívne učenie 21. storočia.

Zverejnenie hodnotenia AV stiahnutie v stiahnite si pdfAKTUALIZAČNÉ vzdelávanie: 24.02.2021 Videokonferencia - MS Teams

Zverejnenie hodnotenia AV stiahnutie v stiahnite si pdfErasmus+Oznam na stiahnutie v stiahnite si pdfPlán MZ

MZ plán 2019-20 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ plán 2018-19 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ plán 2017-18 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ plán 2016-17 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ plán 2015-16 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ plán 2014-15 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ príloha C 2014 na stiahnutie v stiahnite si pdfŠtátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0

Kompletný materiál a ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

- Súbor typu pdf Štátny vzdelácí program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách, ktorý je umiestnený na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.Metodické združenie 11.11.2019 RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

Zápisnica na stiahnutie v stiahnite si pdfMetodické združenie 11.11.2019 RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

Metodické združenie 11.11.2019 RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

Metodické združenie 11.11.2019 RNDr. Mária Csatáryová, PhD.Metodické združenie 1.7.2019

Zápisnica na stiahnutie v stiahnite si pdfMetodické združenie 15.5.2018 Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.

Metodické združenie 15.5.2018 Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.

Metodické združenie 15.5.2018 Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.Metodické združenie 6.11.2018 pani PaedDr.Ivona Uličná

Zápisnica na stiahnutie v stiahnite si pdfBrno 15.-16.12.2017

Brno 15.-16.12.2017   Brno 15.-16.12.2017   Brno 15.-16.12.2017   Brno 15.-16.12.2017Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - 3.11.2017

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - 3.11.2017   Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - 3.11.2017   Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - 3.11.2017Metodické združenie 30.10.2017 pani Mgr.Eva Mujkošová

Zápisnica na stiahnutie v stiahnite si pdfMetodické združenie MZ 6.3.2017 PaedDr. Iveta Boržíková, PhD.

Metodické združenie MZ 6.3.2017 PaedDr. Iveta Boržíková, PhD.   Metodické združenie MZ 6.3.2017 PaedDr. Iveta Boržíková, PhD.Krakow 2.-3.12.2016

Krakow 2.-3.12.2016   Krakow 2.-3.12.2016MZ 23.11.2016 Človek a príroda - doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.

MZ 23.11.2016 Človek a príroda - doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.   MZ 23.11.2016 Človek a príroda - doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.

MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.   MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.   MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.   MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.Praha 26.11.-29.11.2015

Praha 26.11.-29.11.2015   Praha 26.11.-29.11.2015   Praha 26.11.-29.11.2015Budapešť 12.12.2014

Budapešť 12.12.2014   Budapešť 12.12.2014   Budapešť 12.12.2014Konferencia Vzdelávanie v pohybe 13-14.11.2014

Konferencia Vzdelávanie v pohybe 13-14.11.2014   Konferencia Vzdelávanie v pohybe 13-14.11.2014   Konferencia Vzdelávanie v pohybe 13-14.11.2014Školenie - Prvá pomoc 30.10.2014

Zamestnanci školy si zopakovali a overili svoje poznatky z prvej pomoci spolu s lektorkou p.Mgr.A.Svobodovou.


Školenie - Prvá pomoc 30.10.2014   Školenie - Prvá pomoc 30.10.2014   Školenie - Prvá pomoc 30.10.2014Poľská návšteva

Dňa 16.5.2014 navštívila našu MŠ početná skupina z PĽ. Učitelia VŠ z Nowého Soczu, zamestnanci ,,przedszkol " z Nowého Soczu, Krakówa.......

Zabezpečiť takéto podujatie v priestoroch našej školy bolo náročné, ale spoločnými silami sme to zvládli :)

Ďakujem celému kolektívu, ľudovému súboru PIERKO, ,,cukrárkam" ( p.Bebková Daniela, p.Bukovičová, p.Amrichová, p.Šestáková, p.Fesičová, p.Dorková, p.Centková, p.Kobulnícka...) ,,pekárke" (p.Kováčová) ,p.Velgosovi.....


Poľská návšteva   Poľská návšteva   Poľská návštevaPoznávací zájazd

Život, aj ten pracovný, sa nám často vymyká z rúk a tak sa pristihneme, že len dodržiavame a plníme termíny.....Je veľkou vzácnosťou sa zastaviť, načerpať novú energiu. Nám sa to podarilo v dňoch 8.-10.5.2014 uskutočnením metodicko - poznávacieho zájazdu na Moravu. Program bol bohatý, od prehliadky Brna cez Mikulov až po Lednicko - Valtický areál.

Nemohla chýbať ani rozprávková školička - MŠ Pastelka Hustopeče. S p.riaditeľkou Bc.Blankou Nešporovou spolupracuje p.Janka Jaščurová a naša trieda Myšiek cez projekt e-Twining a tak privítanie bolo srdečné a veľmi rodinné. V triedach sme našli množstvo inšpirácií , v rozhovore veľa podnetov pre ďalšiu prax.... V Mikulove nás zaujalo v MŠ Habánskej hlavne vybavenie exteriéru školy. Večer už patril kultúrnym pamiatkam mesta......

Verím, že pre všetkých účastníkov zájazdu z MŠ Budovateľská, MŠ Solivarská, MŠ Čsl.armády, MŠ Mirka Nešpora, MŠ Mukačevská, ZŠ s MŠ Bajerov sa budú radiť spomienky na tieto dni medzi príjemné, inšpiratívne a určite aj úsmevné :)


Metodické 2014   Metodické 2014   Metodické 2014   Metodické 2014Deň učiteľov 2014

Blahoželáme p. Lucii Tomášovej k získaniu titulu NAJ UČITEĽ - učiteľky materských škôl (internetové hlasovanie), ako aj p. Kataríne Mihálovej , ktorá bude ocenená pri príležitosti rezortného dňa.


Hlavnou myšlienkou tejto súťaže je prenechať možnosť výberu Naj Učiteľa tým, ktorým každodenne učitelia odovzdávajú nové vedomosti a skúsenosti, tým, ktorí im s dôverou zverili svojich potomkov, aj tým, ktorým na bývalých učiteľov zostali pekné spomienky, teda na žiakov, rodičov aj širokú verejnosť.
Hlasujúci sa môžu zapojiť do sútaže prostredníctvom hlasovania na www.mladyfotograf.sk a vybrať si zo 4 kategórií: učitelia materských škôl, učitelia základných škôl, učitelia gymnázií a stredných škôl, učitelia vysokých škôl.
Hlasovanie končí 24.marca 2014.
Ocenení učitelia získajú zaujímavú cenu, ktorá im bude slávnostne odovzdaná 28.3.2014 na PF PU v Prešove.

4. ročník NAJ UČITEĽOznam Overovanie

Od 1.1.2014 pokračuje možnosť získania kreditov cez overovania v Prešove:

pre učiteľov MŠ, ZŠ: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne /15 kreditov/
http://www.zssintava.edu.sk/index.php/kontinualne-vzdelavanie

a tiež:

pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ:
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese /15 kreditov/
http://sintavaedu.wordpress.com/

a tiež:

pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
15 kreditov
http://sintavaedu.wordpress.com/

Na web stránke sú možnosti prihlásenia. :)


Štatút MZ

na stiahnutie v stiahnite si pdfRokovací poriadok MZ

na stiahnutie v stiahnite si pdfMZ 13.2.2014

MZ 13.2.2014  MZ 13.2.2014  MZ 13.2.2014


Kontinuálne vzdelávanie 17-18.01.2014

Kontinuálne vzdelávanie 17-18.01.2014  Kontinuálne vzdelávanie 17-18.01.2014  Kontinuálne vzdelávanie 17-18.01.2014


Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013

Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013  Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013  Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013

Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013  Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013  Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013


Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ

Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ  Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ  Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ

Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ  Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ


Srbsko 16.5.2011

Srbsko 16.5.2011