Verejné obstarávanie

2014

Nákup potravín
Materská škola Budovateľská 8, 08001 Prešov
IČO 42085462, tel. 051/7733067


Zverejnenie zákazky pre MŠ.
Predmet zákazky:
Nákup potravín pre MŠ Budovateľská 8, 08001 Prešov v období od 7.1.2014 do 31.12.2014.Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Spôsob predloženia ponuky: elektronickou poštou na adresu sjbudovatelska@gmail.com
Kontaktná osoba: Anna Dorková, vedúca ZŠS, tel. 051/7733067.