Poplatky

Čísla účtov:

ŠKOLNÉ: SK3175000000004008421377
uhradiť do 10. dňa v mesiaci
PREDŠKOLÁCI - NEPLATIA


STRAVNÉ: SK0975000000004008421385
uhradiť do 25. dňa mesiac vopred


variabilný symbol: číslo mesiaca, za ktorý uhrádzate platbu
doplňujúci údaj banky: meno dieťaťa (správa pre prijímateľa alebo popis transakcie a pod.)


VZN č. 10/2023 na stiahnutie v stiahnite si pdf


Návratka - rodič na stiahnutie v stiahnite si pdf

Mesačné poplatky 2023/2024 v stiahnite si pdf

Mesačné poplatky 2023/2024 v stiahnite si doc