Program Zelená škola

Prešov Budovateľská EAP Zeleň a OP schválený 2022-2024

Prešov Budovateľská EAP Zeleň a OP schválený 2022-2024 na stiahnutie

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY šk.rok 2023/2024 - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

Mgr. Dana Onofrejová – koordinátorka
Renáta Brozáková – učiteľka
Zlatka Šestáková – učiteľka
Dáša Šimkovičová – upratovačka
Zuzana Jurková - upratovačka
Dorota Rokošná – rodič
Mgr. Katarína Hovancová - rodič

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY šk.rok 2023/2024 - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY na stiahnutie

Environmentálny audit

Audit na stiahnutieEnvironmentálny audit Environmentálny audit Environmentálny audit Environmentálny audit Environmentálny audit
Odpad -Zelená školaPrezentácia ako triedime odpad doma

Ako triedime odpad doma na stiahnutie

Burza zelenej školy „ NEVYHOĎ, PODAJ ĎALEJ...“

Niesla sa v darovaní zemiaku ako potravinová pomoc a v darovaní knihy s nakresleným obrázkom pre kamaráta z Ukrajiny. Bola to krásna akcia s ešte krajšou myšlienkou pomáhať iným....
...Ďakujeme ...

https://www.facebook.com/518343078333097/posts/2183815258452529/Deň Zeme

Dňa 29.4.2022 sa uskutoční školská akcia DEŇ ZEME.
V tento deň organizujeme BURZU ZELENEJ ŠKOLY- NEVYHOĎ, PODAJ ĎALEJ.
Rozhodli sme sa, že v aktuálnej situácii tak pomôžeme deťom z Ukrajiny.

AKO?
Ak máte doma knihu (pre deti, encyklopédiu a podobne), ktorú už nepoužívate, nevyhadzujte ju, ale spoločne s dieťaťom nakreslite obrázok, vložte ho do knihy a knihu prineste v daný deň do MŠ. Taktiež môžete priniesť zemiak ako potravinovú pomoc. Dané veci budeme zbierať od rána 7.00hod. na vyznačenom mieste v exteriéri MŠ.

Vopred ďakujeme.Zelená Škola

V certifikačnom období 2020/ 2022 sme si zvoli tému ODPAD. Na základe vypracovaného auditu sme spracovali Environmentálny akčný plán (ďalej pod skratkou EAP), ktorý v danom období priebežne plníme. V školskom roku 2020/ 2021 danú tému koordinovala Mgr. Lucia Drobná. V školskom roku 2021/ 2022 prebrala funkciu koordinátora Emília Poklembová. Plní energie pokračujeme v plnení úloh z EAP-u a veríme, že aj tento rok obhájime vlajku ZELENEJ ŠKOLY.

„Verím, že do budovania zelenej budúcnosti sa zapojíte aj vy rodičia. Teším sa na spoluprácu.“
Emília Poklembová
Koordinátorka ZŠEAP ODPAD na stiahnutie v stiahnite si pdf

Kolégium ODPAD na stiahnutie v stiahnite si pdf

Plagát ZŠ na stiahnutie v stiahnite si pdfNaša škola je opäť zelená !

https://www.presov.sk/oznamy/materska-skola-na-budovatelskej-ulici-v-presove-je-opat-zelena.html
https://www.enviroportal.sk/clanok/skolkarov-korona-nezastavila-ziskali-medzinarodny-titul-zelena-skola
https://pis.sk/clanok/19191/materska_skola_na_budovatelskej_ulici_v_presove_je_opat_zelena.html


Zelená Škola

Zelená ŠkolaAko funguje Eco-Schools u nás

https://www.radiokosice.sk/tema-17-2-zelena-skola

Zelená Škola sumár projektu Moja záhradka za mesiac apríl

apríl na stiahnutie v stiahnite si pdf
Zelená Škola sumár projektu Moja záhradka za mesiac máj

máj 1 na stiahnutie v stiahnite si pdf


máj 2 na stiahnutie v stiahnite si pdf
Vítam všetkých priaznivcov Zelenej školy. Volám sa Lucia Drobná a stala som sa novou koordinátorkou. Som vďačná za túto príležitosť, nakoľko sa dlhé roky venujem projektovej výučbe environmentálnej výchovy v našej materskej škole a zároveň vediem environmentálny krúžok ENVIRÁČIK.


V certifikačnom období 2018/2020 sme si zvolili neľahkú tému pod názvom POTRAVINY. Na základe vypracovaného auditu sme spracovali Enironmentálny akčný plán (ďalej pod skratkou EAP)

EAP POTRAVINY 2018-2020 v stiahnite si pdfZároveň bolo zostavené aj KOLÉGIUM ZŠ 2018/2020
Mgr. Lucia Drobná – koordinátorka ZŠ, učiteľka
Emília Poklembová – učiteľka
Renátka Brozáková – učiteľka
Mgr. Danka Onofrejová – učiteľka
Anna Dorková - vedúca školskej jedálne
Ing. Peter Fedor – Lesy SR – ústredie Prešov
Mgr. Vladimír Fedorko, PhD. – rodič
Katarína Lereková – rodič
Monika Kopčáková – rodič
Jozef Drobný - firma Ravita s.r.o.


EKOKÓDEX ZŠ

EKOKÓDEX ZŠ


Deti sú naša zelená budúcnosť, teším sa aj na spoluprácu s Vami milí rodičia :-)

Mgr. Lucia Drobná
koordinátorka ZŠ
Kolégium Zelenej školy 2015/2016

Zelená škola MŠ Budovateľská 8 v Prešove v certifikačnom období šk.r. 2016/18 pracovala pod vedením koordinátorky Kataríny Mihalovej podľa metodiky Sedem krokov ZŠ.
Bolo zostavené KOLÉGIUM ZŠ v tomto zložení:


KATARÍNA MIHALOVÁ - koordinátor, učiteľka
ANNA DORKOVÁ - vedúca ŠJ
RENÁTA BROZÁKOVÁ - starý rodič, učiteľka
KATARÍNA VELGOSOVÁ - rodič
MIROSLAV CICHÝ - rodič
Ing. JURAJ PAVÚK PhD. - vedúci úseku TS Prešov


Kolégiom uskutočnený ENVIRONMENTÁLNY AUDIT MŠ stanovil ako prioritnú tému na nasledujúce dva roky tému „DOPRAVA A OVZDUŠIE“ Participatívnou cestou s ohľadom na potreby a možnosti MŠ a spoluprácou s vedením MŠ bol vytvorený EAP ZŠ zahrňujúci aktivity, zamerané na plnenie úloh smerujúcich k naplneniu cieľa - prostredníctvom vzdelávacích aktivít informovať o vplyve dopravy na životné prostredie.

EAP Doprava a ovzdušie 2016_2018 v stiahnite si pdf
Ekokódex


G r a t u l u j e m e !

V záverečnom hodnotení programu Zelená škola v šk. roku 2015/2016 sme získali titul, certifikát a vlajku Zelená škola.

O udelení certifikátu rozhodla Rada Zelenej školy na základe hodnotiacej návštevy.
Ocenenie sme získali za realizáciu metodiky 7 krokov v našej prioritnej téme "VODA" v práve končiacom certifikačnom období.
Ocenenie má platnosť 2 nasledujúce školské roky (2016/2017, 2017/2018).

Koordinátorka Zelenej školy: Katarína Mihálová
Hliníkový skarabeus - AL kvapka 2016

Hliníkový skarabeus 2016  Hliníkový skarabeus 2016


Vyhodnotenie súťaže AL kvapka v stiahnite si pdf

Aby naša Zem nemusela plakať v stiahnite si pdf

EAP 2016 v stiahnite si pdf
Deň Zeme 25.4.2016

Deň Zeme 25.4.2016  Deň Zeme 25.4.2016  Deň Zeme 25.4.2016  Deň Zeme 25.4.2016

Deň Zeme 25.4.2016
Záväzok pre Zem

Záväzok pre Zem v stiahnite si pdfEnvironmentálny akčný plán školy 2014-2016

EAP 2014-2016 v stiahnite si pdf
Viete, že doba rozkladu hliníka je 100 rokov?

Viete, že doba rozkladu hliníka je 100 rokov? v stiahnite si pdf
Audit o vode

Audit o vode v stiahnite si pdf
Beseda - enviro-krúžok

Environmentálny krúžok „STONOŽKA“ pracuje s deťmi – predškolákmi už 5 rokov.
O jeho nevšedných aktivitách svedčí aj beseda zrealizovaná dňa 6.5.2015 na pôde MŠ, keď deti environmentálneho krúžku poctili svojou návštevou starí rodičia našej členky krúžku Emky Michelčíkovej. Dovoľujem si tvrdiť, že sú to ľudia, ktorí poznajú slovenskú prírodu dokonale, a že majú k nej bližšie ako ktokoľvek iní. Ako to viem? No predsa z rozprávania starého otca. P. Michelčík porozprával deťom, že ako dieťa vyrastal v rodine lesníka. Teda miestom jeho hier bol les a jeho kamarátmi boli mnohé lesné zvieratká. Pútavý bol hlavne príbeh o medvieďatku Lucke, o medvieďatku – sirote, ktorému v rodine nahrádzali mamičku medvedicu ľudia a učili ho všetko potrebné pre život v lese. Pri premietaní vzácnych archívnych záberov a pri počúvaní o jej dobrodružstvách dokumentovaných starými fotografiami deti „ani nedýchali. O nezabudnuteľných šibalstvách tohto zvieratka vyšla aj pútavá knižka „Život s medveďom“. Už sa tešíme na to, ako si ju na pokračovanie prečítame.
Atraktivita našich hostí bola v tom, že P. Michelčík pôsobil dlhé roky ako riaditeľ TANAPu a jeho manželka mala tiež netradičné povolanie - pracovala ako lesníčka. Ich rozprávanie o našich veľhorách a prírode v nich bolo veľmi zaujímavé. Nezabudnuteľným zážitkom bolo spoznávanie tatranskej prírody, ktorej časť priniesli manželia Michelčíkovci so sebou - kvety, konáriky zo stromov, ba dokonca aj hmyz. Deti zapojením všetkých zmyslov získali zážitky na celý život!
Jediným nedostatkom celej akcie bolo málo času, ktorý sme mali k dispozícii. Ale veríme, že sa s nami títo vzácni hostia ešte niekedy v budúcnosti stretnú pri podobnej vydarenej akcii.
Ďakujeme za toto skvelé popoludnie.

Katarína Mihalová.


Beseda - enviro-krúžok   Beseda - enviro-krúžok  
Výzva - Hraj sa

"Výzva - Hraj sa" na stiahnutie v stiahnite si pdf
EAP

EAP MŠ Budovateľská 2015 na stiahnutie v stiahnite si pdf

EAP-2013-2014 na stiahnutie v stiahnite si pdf
Kolégium 2013-2015

Dňa 10.10.2013 bol v priestoroch Magistrátu mesta Košice vyhodnotený 8. ročník programu Zelená škola. Medzi ocenenými školami bola aj naša MŠ teda obhájili sme medzinárodný titul Zelená škola a zachovali si putovnú zástavu na ďalšie certifikačné obdobie dvoch rokov. Všetky fotky zo slávnostnej certifikácie si môžete prezrieť TU http://www.zelenaskola.sk/

Vďaka za to patrí KOLÉGIU ZŠ, p. riaditeľke MŠ ako aj celému jej kolektívu, ale hlavne rodičom a deťom, ktorí sa aktívne a s entuziazmom zapájali do diania spojeného s týmto programom.

Za všetko ďakujeme koordinátorke programu p. Kataríne Mihálovej!Zber papiera 2013

Zber papiera 2013   Zber papiera 2013   Zber papiera 2013
Motýlia záhrada

Motýlia záhrada
Zber papiera október 2012

Zelená škola/Zber papiera október 2012   Zelená škola/Zber papiera október 2012   Zelená škola/Zber papiera október 2012   Zelená škola/Zber papiera október 2012
Energetický audit školy v šk.r. 2012/2013

TABUĽKA II-DOPRAVA v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

TABUĽKA II-ENERGIA v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

TABUĽKA II-ODPAD v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

TABUĽKA II-Zeleň a ochrana prírody v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

TABUĽKA II-Zelené obstarávanie a úradovanie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

TABUĽKA II-VODA v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf
Slávnostná certifikácia 7. ročníka medzinárodného programu Zelená škola na Slovensku

správa z certifikácie v stiahnite si pdf, zoznam ocenených škôl na stiahnutie v stiahnite si pdf
pre viac informácií kliknite tu.
Výzva Deň Zeme 2012

výzva Deň Zeme 2012 na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf
Zelená škola a MS Budovateľská

Naša MŠ v septembri 2010 vstúpila do medzinárodného certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu pre školy Zelená škola. Za úspešné jednoročné pôsobenie v oblasti ODPAD získala v predstihu medzinárodné ocenenie certifikát a vlajku Eco-Schools.

V šk. roku 2011/2012 budeme pokračovať v zapájaní detí, rodičov a celej školskej komunity do realizácie krokov zameraných na zlepšenia v oblasti ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.
Environmentálnu výchovu s praktickými krokmi k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu povedie KOLÉGIUM. Bolo vytvorené na základe hlasovania školskou komunitou. Jeho členmi sa stali:

MIHALOVÁ Katarína – koordinátorka projektu
ŠESTÁKOVÁ Zlata – metodička školy
ŠTEFANČÍKOVÁ Johana – vedúca ŠJ, starý rodič
MALINOVSKÁ Lucia - učiteľka, rodič
MICHEĽČÍKOVÁ Iveta – školníčka
Ing. RICHNAVSKÁ Diana – rodič

Na základe spoločnej práce členov kolégia bol zrealizovaný na škole ENVIRONMENTÁLNY AUDIT - analýza vplyvu školy na životné prostredie. Po zvážení výsledkov z neho a možností, ktoré škola má, bola zvolená na nasledujúce obdobie pôsobenia školy v programe ako prioritná téma ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. Teraz stojí pred členmi Kolégia najdôležitejšia úloha – navrhnúť a rozpracovať úlohy, ktoré povedú k napĺňaniu cieľa tohto programu – zhotoviť AKČNÝ PLÁN.

na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf
Zelená škola/Eco-Schools

Titulom a vlajkou medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola/Eco-Schools sa oddnes môže pýšiť aj naša materská škola, ktorá tak patrí medzi prvú takto ocenenú školu v Prešove . Certifikát oceňuje aktivity detí i učiteľov v ochrane životného prostredia. Titul Zelená škola je značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách. Okrem Slovenska sa používa v ďalších 46 krajinách sveta. Zelené školy sú nielen ekologickejšie, ale ponúkajú alternatívne metódy výučby so zapojením detí i rodičov. Jedným z cieľov je znížiť vplyv školy na životné prostredie a dosiahnuť, aby sa škola stala iniciátorom pozitívnych zmien vo svojej komunite. Škola, ktorá získala titul, dáva svojim deťom možnosť učiť sa zážitkom, tráviť viac času v prírode, naučiť sa ju vnímať a chrániť ju. Na slávnostnom podujatí v Bratislave bolo z rúk predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej ocenených certifikátom Zelená škola sedemdesiat škôl z celého Slovenska. „To, ako žijeme, je aj o tom, v akom prostredí žijeme a ako si ho vážime a ako si ho ctíme. Môžeme mať krásne Slovensko nielen vďaka tomu, čo mu nadelila príroda, ale najmä vďaka tomu, ako sa my voči prírode budeme správať.“ povedala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová prítomným školám vo svojom príhovore. Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň 35-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 216 škôl. Zapojenie do programu Zelená škola odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s regionálnymi centrami. Národným garantom certifikácie je sieť organizácií Špirála.

http://korzar.sme.sk/c/6107931/ocenili-tri-skoly-zo-sarisa.html
http://pis.sk/clanok/9200/titul_zelena_skola_pre_nasu_matersku_skolu.html


Zelená škola/Eco-Schools   Zelená škola/Eco-Schools   Zelená škola/Eco-Schools
Naša MŠ sa v šk. roku 2010/11 zapojila do medzinárodného programu Zelená škola. Tento program prináša školám environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi. Tie vedú detí a celú školu k šetrnému prístupu voči životnému prostrediu- pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie- znižujú jej ekologickú stopu.


Projekt Zelená škola   Projekt Zelená škola
Zelené školy - hodnotenie 2010/2011

na stiahnutie v stiahnite si pdf
Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti


Tento proces je holistický a prioritne zameraný na ľudí - nie na úlohy. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.


V programe sa uplatňuje metodika siedmych krokov:

 1. zostavenie KOLÉGIA Zelenej školy
 2. enviromentálny audit školy
 3. akčný plán
 4. monitoring a hodnotenie
 5. pro-enviromentálna výučba
 6. informovanie a spolupráca
 7. ekokódex školy

Náplňou programu je splnenie týchto siedmych krokov.


1.krok Zelenej školy:

Kolégium Zelenej školy. Pre splnenie 1. kroku naša MŠ vytvorila Kolégium, ktoré bude následne organizovať a riadiť aktivity projektu na škole.

Pre splnenie 1. kroku naša MŠ vytvorila Kolégium, ktoré bude následne organizovať a riadiť aktivity projektu na škole.


Členovia kolégia:

 1. Katarína Mihalová - koordinátorka programu
 2. Zlata Šestáková - zástupkyňa riaditeľky
 3. Lucia Malinovská - učiteľka MŠ, rodič
 4. Jana Štefančíková - vedúca jedálne, starý rodič
 5. Milan Spišák - starý rodič
 6. Ing. Diana Richnavská - rodič

2.krok Zelenej školy:

Kolégium za aktívnej účasti personálu školy aj detí, prostredníctvom pracovných listov uskutočnilo Environmentálny audit školy. Na jeho základe sme si pre toto certifikačné obdobie na podrobné rozpracovanie vybrali oblasť Odpad. Na škole sme zaviedli separovaný zber papiera, plastov, skla, kovov aj aku-článkov.


3.krok Zelenej školy:

Za účelom zistenia koľko odpadu škola vyprodukuje, v snahe zminimalizovať ho a triediť na ďalšie využitie, bol vypracovaný kolégiom Environmentálny akčný plán. Zahŕňa aktivity smerujúce k zníženiu ekologickej stopy školy.


4.krok Zelenej školy:

Priebeh programu na škole a úspešnosť zavádzaných opatrení k šetreniu životného prostredia. dokumentuje Monitoring a hodnotenie.


5.krok Zelenej školy:

Pro-environmentálna výučba –zahŕňa každodennú výchovu a vzdelávanie s environmentálnym zameraním, ako súčasť Školského vzdelávacieho programu Jabĺčko.


6.krok Zelenej školy:

Informovanie a spolupráca.
Plnenie programu Zelenej školy na MŠ je závislé na úzkej spolupráci všetkých zamestnancov školy a na zapojení sa rodičov detí a iných rodinných príslušníkov, ale aj rôznych organizácií. S ohľadom na to je nevyhnutné informovať o uskutočnených i o plánovaných akciách vhodnými formami /prostredníctvom školského časopisu, formou násteniek, letáčikov, článkov v tlači i príspevkov v detských časopisoch, vystúpením v médiách, prostredníctvom výstav, web-stránkou školy.../.


7.krok Zelenej školy:

Ekokódex - vznikol participáciou pedagogických pracovníčok a kolégia Zelenej školy ako výtvarné stvárnenie hodnôt a profilácie MŠ „Jabĺčko“.


Ekokódex
Environmentálny akčný plán

na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


schválený environmentálny akčný plán pre šk. rok 2011/2012 na stiahnutie v stiahnite si pdf


schválený environmentálny akčný plán pre šk. rok 2012/2013 na stiahnutie v stiahnite si pdf
http://www.skolskyurad.presov.sk/portal/?c=12&id=248

http://korzar.sme.sk/c/5875774/zelenu-skolu-maju-na-budovatelskej.html

http://www.tsmp.sk/portal/?c=12&id=242Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, čo vlastne znamená logo Zelenej školy? Či už ste odpovedali áno a táto otázka Vám vŕta v hlave už dlhšiu dobu, alebo ste odpovedali nie, ale zrazu Vás to začalo zaujímať - tak Vám všetkým posielame vysvetlenie tejto krásnej symboliky.


Autor loga Zelenej školy mal 17 až 18 rokov.
V roku 1994, FEE vo Francúzsku, ako jeden z prvých členov programov Zelená škola, vyhlásilo súťaž na Škole grafických umení. Úlohou žiakov bolo nakresliť logo environmentálneho programu, ktorý súvisí so školami a je založený na aktívnej participácii. Víťazná práca sa potom stala logom Eco-schools po celom svete.


Ľudia sú centrom/základom programu. V ich rukách leží zelená budúcnosť, ktorá je symbolizovaná kvetom rozkvitajúcim nad hlavou človeka v strede. Kvety sú symbolom dvoch vecí. Rozkvitania, zveľaďovania životného prostredia, ktoré sa snažíme v programe podporovať. Tiež znamená rozkvitanie ľudí, ktorí sú obohatení o hodnoty a pohľady, vďaka ktorým ochraňujú životné prostredie.


V momente, keď sa táto kytica kvetov otvorí nad našimi hlavami, vznikne z nej strieška podobná dáždniku, ktorá nás ochraňuje.
Kniha predstavuje školu a vedomosti. Oddelené dve strany knihy (s osobou uprostred) znamenajú, že tieto vedomosti nie sú čisto akademického charakteru. Knihy iba prispievajú k zmene správania, ale kľúčovými sú schopnosť učiť / učiť sa a samotní ľudia.


Modrá stránka knihy na ľavej strane reprezentuje knihu dejín ľudstva, ktorá je plná problémov spoločnosti, s ktorými sa stretávame a ktoré sme zdedili po našich predkoch. Táto časť knihy je už daná, napísaná.


Biela stránka knihy na pravej strane v tomto momente ešte nie je zapísaná – predstavuje všetko, čo môže byť vykonané. My sami rozhodujeme o tom, aká bude naša budúcnosť.KOLÉGIUM - ZELENÁ ŠKOLA MŠ BUDOVATELSKÁ 8, PREŠOV

KATARÍNA MIHALOVÁ – koordinátor, učiteľka
Mgr. LUCIA DROBNÁ – metodička MŠ, učieľka
ANNA DORKOVÁ - vedúca ŠJ
RENÁTA BROZÁKOVÁ – starý rodič
KATARÍNA VELGOSOVÁ – rodič
RNDr. LENKA VUŽŇÁKOVÁ – rodič
MILAN SPIŠAK – starý rodič
Ing. JURAJ PAVÚK PhD. - vedúci úseku TS Prešov