Rodičovské združenie

RZ pri MŠ Budovateľská 8: SK04 0900 0000 0005 0332 9342
25 EUR /členský príspevok/1 polrok
25 EUR /členský príspevok/2 polrok

Názov účtu: Rodičovské združenie pri Materskej škole Budovateľská 8, Prešov
Výška príspevku - 50 EUR za každé dieťa povinne,úhrada vyššieho príspevku je dobrovoľná.
termín: - do 31. 10. /25 €, do 28.2./25 €, alebo do 31.10/50 €
Správa pre prijímateľa: - uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu (bez týchto údajov je platba neidentifikovateľná)


Členovia Rodičovskej rady pri MŠ Budovateľská 8, Prešov

Triedny dôverníci 2023/2024

  1. tr. Mgr. Elena Paľa - Kočiščák
  2. tr. Mgr. Pavol Barlík
  3. tr. MVDr. Michaela Fejerčáková
  4. tr. Mgr. Zuzana Michelčíková
  5. tr. Mgr.Katarína Hovancová

Mgr. Soňa Liberová - štatutár RZ pri MŠ Budovateľská 8, Prešov

Oznam

Mesto Prešov podporilo RZ pri MŠ Budovateľská 8, Prešov v šk.roku 2015/2016 pri organizovaní Detskej športovej olympiády detí MŠ sumou 420 €.Podporte prácu s deťmi v našej škole ! - 2% z dane

Milí rodičia, aj v tomto roku môžete podporiť prácu s deťmi v našej škole darovaním 2% z dane nášmu Občianskemu združeniu RZ pri MŠ Budovateľská 8, Prešov. Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Za Vaše príspevky Vám veľmi pekne ďakujeme.Poukázanie 2% z dane POTVRDENIE na stiahnutie v stiahnite si pdf

Poukázanie 2% z dane VYHLÁSENIE na stiahnutie v stiahnite si pdf
Hospodárenie RZ 30.06.2013 na stiahnutie stiahnite si xls

Hospodárenie RZ 2012 na stiahnutie stiahnite si xls

zápisnica RZ 06.02.2013 stiahnite si pdf

výzva na Poukázanie 2% z dane na stiahnutie stiahnite si pdf


Hospodárenie RZ 2011-2012 na stiahnutie stiahnite si xls

Hospodárenie RZ 2010-2011 na stiahnutie stiahnite si xls

Štatút RZ na stiahnutie stiahnite si doc

Hospodárenie RZ 2009-2010 na stiahnutie stiahnite si xls