Poplatky

Čísla účtov:

ŠKOLNÉ: SK3175000000004008421377
uhradiť do 10. dňa v mesiaci
PREDŠKOLÁCI - NEPLATIA


STRAVNÉ: SK0975000000004008421385
uhradiť do 25. dňa mesiac vopred


variabilný symbol: číslo mesiaca, za ktorý uhrádzate platbu
doplňujúci údaj banky: meno dieťaťa (správa pre prijímateľa alebo popis transakcie a pod.)


VZN č. 4/2021 na stiahnutie v stiahnite si pdf


Usmernenie k príspevkom na stiahnutie v stiahnite si pdf


Rozhodnutie k VZN č.4/2021 na stiahnutie v stiahnite si pdf

Mesačné poplatky

Mesačné poplatky na stiahnutie v stiahnite si pdf

Mesačné poplatky na stiahnutie v stiahnite si docČestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na stiahnutie v stiahnite si pdf

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na stiahnutie v stiahnite si doc