Časopis Jabĺčko

S nápadom vydávať školský časopis „ZÁMOČEK“ sme prišli v roku 2002/2003. Názov časopisu vznikol nápadom jedného chlapčeka, ktorému budova materskej školy pripomínala zámoček v krásnej záhrade. Školský časopis sme pod týmto názvom vydávali 6 rokov.

V školskom roku 2008/2009 sa zmenil názov „ZÁMOČEK“ na „JABĹČKO“ , pretože sme začali pracovať podľa nového školského vzdelávacieho programu s rovnomenným názvom. Každé nové číslo pripravujú učiteľky materskej školy.


Časopis Jabĺčko   Časopis Jabĺčko   Časopis Jabĺčko


Časopis „JABĹČKO“ vydávame ako občasník , a to v dvoch vydaniach v jednom školskom roku. Obsahuje prevažne omaľovanky pre deti, básne, piesne, riekanky, hlavolamy a pod. v rozsahu približne 12 strán, vo formáte A5. Sú v ňom aj informácie pre rodičov a aktuality k danému polroku. Texty v školskom časopise „JABĹČKO“ vhodne dopĺňajú ilustrácie.

Šestáková ZlataJednotlivé vydania v obrázkovej podobe na prezretie


Časopis Jabĺčko šk.r. 2021-2022

Časopis Jabĺčko šk.r. 2020-2021

Časopis Jabĺčko šk.r. 2019-2020

Časopis Jabĺčko šk.r. 2018-2019

Časopis Jabĺčko šk.r. 2017-2018

Časopis Jabĺčko šk.r. 2016-2017

Časopis Jabĺčko šk.r. 2015-2016

Časopis Jabĺčko šk.r. 2014-2015


Časopis Jabĺčko šk.r. 2013-2014

Časopis Jabĺčko šk.r. 2012-2013

Časopis Jabĺčko šk.r. 2011-2012

Časopis Jabĺčko šk.r. 2010-2011

Časopis Jabĺčko šk.r. 2009-2010

Časopis Jabĺčko šk.r. 2008-2009Časopis Zámoček šk.r. 2007-2008

Časopis Zámoček šk.r. 2006-2007

Časopis Zámoček šk.r. 2005-2006

Časopis Zámoček šk.r. 2004-2005

Časopis Zámoček šk.r. 2003-2004

Časopis Zámoček šk.r. 2002-2003PRO SLAVIS

PRO SLAVIS 2022 na stiahnutie v stiahnite si pdfDo 22.ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2021 sa zapojilo 190 časopisov.

Informáciu, že sa náš časopis JABĹČKO umiestnil na 2.mieste v 1.kategórii MŠ - školské časopisy , sme prijali s veľkou radosťou.


PRO SLAVIS 2021   PRO SLAVIS 2021


V 16.ročníku celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov MŠ,ZŠ,SŠ ŠŠ sa umiestnil náš školský časopis JABĹČKO v I.kategórií na 3.mieste.


v 14. ročníku medzinárodnej súťaže triednych a školských časopisov, v kategórii - školský časopis sa na 3.mieste umiestnil SLNEČNICOVÝ LUPIENOK, ktorý vytvorili deti 1.triedy (šk.r.2011/2012) a p.uč.Zlata Šestáková.

Cenu si v Žiline 15.11.2012 v Dome Matice slovenskej bola prevziať p.uč.Zlata Šestáková. Srdečne blahoželáme !

119 časopisov: kategórie triedny, školský:MS, ZS,SS, zahraničie,
14 ročník
MŠ Budovateľská: 3.miesto - kategória: triedny časopis - Slnečnicový lupienok (1 a 2 neudelené)
MŠ Bernoláková: 3.miesto - kategória: školský časopis


Pro Slavis 2012 | MŠ Budovateľská: 3.miesto   Pro Slavis 2012 | MŠ Budovateľská: 3.miesto   Pro Slavis 2012 | MŠ Budovateľská: 3.miesto   Pro Slavis 2012 | MŠ Budovateľská: 3.miesto


S potešením sme prijali správu, že náš školský časopis JABĹČKO, získal aj v XIX. ročníku celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS 3. miesto v I.kategórii/školské časopisy za časopis JABĹČKO.Relácia o školských novinách a časopisoch, ktorá sa natáčala aj u nás

kliknite sem: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1567/139230