Oznamy

Harmonogram obmedzenia prevádzky MŠ Budovateľská 8, Prešov

Prosíme rodičov, aby z dôvodu optimálneho prevádzkového (MAĽOVANIE 3 tr., 4.tr., spálne, dverí….,objednávka potravín)
a personálneho zabezpečenia prevádzky MŠ nahlásili triednym učiteľkám najneskôr do 14.12.2017:


záujem-nezáujem o materskú školu v termíne:
18.12.2017 - 22.12.2017 a 2.1.2018 – 5.1.2018


ZÁUJEM o náhradnú MŠ 27.12-29.12.2017

Prevádzka MŠ Budovateľská 8, Prešov bude v termíne 27.12.2017 - 29.12.2017 PRERUŠENÁ.
Vyhlasovanie detí zo stravy dňa: 22.12.2017 a 2.1.2017 bude možné len zo zdravotných dôvodov.

Prosíme o dodržanie úhrady za stravu a školné: do 10.12.2017

Harmonogram obmedzenej prevádzky:
14.12.2017
3.tr.: nefunguje

15.12.2017
V prevádzke je: 1.tr., 4.tr.,2.tr.

18.12., 19.12.2017
3.tr.: nefunguje

20.12.,21.12.,23.12.2017
4.tr.: nefunguje

Triedy budú v plnej prevádzke od 8.1.2018.Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy
Jedálny lístok na 15. škôlkarský týždeň od 11.12.2017 do 15.12.2017

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Sprievodca MŠ 2016/2017

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.