Podujatia šk.rok 2016/2017

September 2016

- Deň jablka - V spolupráci s ŠJ zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou poskytovania informácií o školskom stravovaní a ochutnávky- týždeň zdravia.
- Svet očami detí
- Predplavecká príprava (17.10.-28.10.2016)


Október 2016

- Zber papiera
- Šarkaniáda.
- Týždeň plodov Zeme (ovocie, zelenina - ochutnávky)
- Návšteva ekocentra
- DOD - Starí rodičia a ja
- “Svet okolo nás.“


November 2016

- Depistážne vyšetrenie výslovnosti u predškolákov (3.10.2016 – logopéd: Mgr.Kobulská) - Tekvice, prírodniny…
- Dopraváčik (22.11.2016)
- Jesenná brigáda


December 2016

- Mikuláš (6.12.2016)
- Deň plný prekvapení
- Vianočné besiedky
- Vianočná burza (14.12.-15.12.)


Január 2017

- Stavanie kŕmidiel pre vtákov
- Snehuliacky deň
- Karneval (27.1.2017)
- Karnevalové tajomstvo (VEČER v MŠ - predškoláci)
- OH – Zimné: Deň športového jablka


Február 2017

- Škovránok
- DOD
- Tangramiáda


Marec 2017

- Morena (ľudové tradície, hry, riekanky....)
- Deň narcisov
- Jarná brigáda
- Návšteva knižnice Slniečko
- DOD
- Z rozprávky do rozprávky... - Týždeň povolaní


Apríl 2017

- Deň Zeme - Týždeň farieb (Č,M,Ž,Z..) - 24.-28.4.2017
- Zber papiera a alobalu
- Návšteva planetária
- Detská športová olympiáda
- Zápis do MŠ


Máj 2017

- Deň matiek (Do 12.5.2017)
- Týždeň ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ (15.-19.5.2017)
- Daruj krv
- Výlet - predškoláci


Jún 2017

- Letná olympiáda - MDD (1.6.2017)
- Koncoročná opekačka a vystúpenie (6.6.2017)
- Rozlúčka predškolákov (do 21.6.2017)