Krúžky

Krúžková a projektová činnosť – šk.r.2016/2017

Deň Aktivita -Krúžok od-do Kde Vedie
Pondelok        
Utorok PIERKO 12.30–13.00 3. trieda p. Brozáková
p. Fesičová
  E-Twining - Aj 13.00–13.30 1. trieda p. Šestáková
Streda VÝTVARNÉ Jabĺčko 13.00–15.00 2. trieda p. Amrichová
  E-Twining - Aj 12.30–13.00 1. trieda p. Simanová
Štvrtok PIERKO 12.30-13.00 3. trieda p. Brozáková
p. Fesičová
Piatok STONOŽKA 12.30–15.30 Exteriér
/podľa počasia 1. trieda
do 14.30/
p. Mihalová