Rada školy

štatút RŠ pri MŠ Budovateľská 8

štatút RŠ pri MŠ Budovateľská 8 na stiahnutie stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

dodatok ku štatútu na stiahnutie stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Zvolení a delegovaní členovia Rady školy pri Materskej škole Budovateľská 8, Prešov na obdobie apríl 2020 – april 2024:

1. Magdaléna Fesičová - pg. zamestnanec
2. Jana Jaščurová - pg. zamestnanec
3. Anna Dorková - npg. zamestnanec
4. JUDr. Michaela Sedláková – rodič
5. Mgr. Pavol Barlík – rodič
6. Mgr. Jana Grejtáková – rodič
7. Ing. Renáta Fedorčíková - Delegovaný zástupca mesta Prešov
8. Mgr. Emil Chlapeček - Delegovaný zástupca mesta Prešov
9. PhDr. Janette Langová - Delegovaný zástupca mesta Prešov


Prizvaní:

Miklášová Eva, PaedDr. - riaditeľka MŠzápisnica 14-01-2019 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtfzápisnica 3-10-2017 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtfzápisnica 20-3-2017 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtfzápisnica 15-3-2016 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtfzápisnica 14-1-2016 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtfzápisnica 07-10-2013, organizácia šk roku 2013-2014, správa o výchovno vzdelávacej činnosti a rozpočet školy stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

zápisnica z 27-05-2013, inšpekcia a organizácia šk roku 2013-2014 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Správa o činnosti RŠ 2012-2013 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtfVšeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

VZN č. 3/2012 ku stiahnutiu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.


Dňom účinnosti VZN č. 3/2012 stráca platnosť VZN č. 3/2011.

zápisnica z 21.01.2013 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtfzápisnica z 22.10.2012 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

zápisnica z 26.6.2012 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

zápisnica z 18.4.2012 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia RŠ z 17.4.2012 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch RŠ za rok 2011/2012 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

zápisnica z 21.3.2012 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

zápisnica z 23.2.2012 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

zápisnica z 21.9.2011 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

správa činnosti RŠ za rok 2009/2010 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

správa činnosti RŠ za rok 2008/2009 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 8.9.2010 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 6.7.2010 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 31.3.2010 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 18.1.2010 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 14.10.2009 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 18.6.2009 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 2.4.2009 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 20.1.2009 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 23.10.2008 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 21.4.2008 stiahnite si pdf alebo stiahnite si doc

zápisnica z 31.3.2008 stiahnite si pdf alebo stiahnite si docList poslancom MZ

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu havaríjneho stavu vonkajších omietok budovy MŠ Budovateľská


List poslanom MZ  List poslanom MZ  List poslanom MZ  List poslanom MZ  List poslanom MZ  List poslanom MZ  List poslanom MZ