Naša škola dnes

Exteriér MŠ

Exteriér MŠ   Exteriér MŠ   Exteriér MŠ   Exteriér MŠ

Exteriér MŠKrátka prezentácia o našej MŠ

prezentácia na stiahnutie v stiahnite si pdfV čom spočíva jedinečnosť našej materskej školy?

 • v rodinnom charaktere školy, kde v hlavnej budove sú štyri triedy:
  1. tr.- Slnečnice, 2. tr.- Srdiečka, 3. tr.- Myšky, 4. tr.- Slniečka. Zvláštnosťou je 5. trieda - Domček, ktorá je umiestnená mimo hlavnej budovy a navštevujú aj 2-ročné deti. Výhodou pre tieto deti je, že nie sú rušené nikým a ničím a v domčeku majú svoj malý svet.
 • v priestrannej záhrade s dostatočne veľkým priestorom, s funkčnými pieskoviskami pre každú triedu, s dreveným vláčikom, šmýkačkou, preliezkami, ovocnými stromami...
 • v polohe v centre mesta (Pavlovičovo námestie - Námestie 1. mája)
 • v bohatej krúžkovej činnosti:
  anglický jazyk, nemecký jazyk, ľudový súbor Pierko, tanečný súbor Jabĺčko, zdravotná telesná výchova Stonožka
 • v tradičných akciách školy:
  napr. Šarkaniáda, Snehuliacky deň, Pálenie Moreny, Rozprávkový deň, Zimná a letná olympiáda, Karneval, Hľadanie pokladu, Majáles, Koncoročná opekačka v záhrade spojená s vystúpením detí...
 • v rozširovaní bežných denných aktivít školy,
  napr. realizáciou rôznych projektov ako Wilage projekt, projekty Bezpečná komunita, Zdravý úsmev, Farebný svet, Pomôž svojej škole, Vidíš ma, Ako žmurká semafor, Vyčistíme si svet
 • pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu JABĹČKO, ktorý je zameraný na ľudové a regionálne tradície, cudzí jazyk, zdravú školu, dopravnú výchovu...

Krst knihy a opekačka 2011


Krst knihy a opekačka 2011


www.klucodmesta.sk/presov/page/krst_knihy_klopi
www.presov.sk/portal/?c=12&id=16557
korzar.sme.sk/c/5949056/skolkari-maju-vlastnu-knizku.html